Update Tennis en coronavirus

Update Tennis en coronavirus – verdere versoepeling per 11 mei

Beste leden,

Inmiddels zijn we weer een stap verder. De maatregelen in verband met het Coronavirus zijn weer iets versoepeld. Die versoepeling gaat voor onze vereniging in per 13 mei. Dit betekent voor onze vereniging het volgende:

Er kan vanaf 13 mei weer vrij getennist worden op ons park! Wel moeten we ons houden aan de volgende voorwaarden:

  1. Iedereen moet zich per e-mail zich aanmelden bij het bestuur (bestuur@tcberkenwoude.nl) onder vermelding van: naam + naam medespeler + datum + tijdstip. U krijgt dan zo snel mogelijk een bevestiging of het tijdstip beschikbaar is en op welke baan u kunt spelen (1,5m afstand in acht nemen);
  2. Volwassenen (vanaf 19 jaar) mogen met maximaal 2 personen per baan (1,5m afstand in acht nemen) of met 4 personen per baan uit hetzelfde gezin;
  3. Kinderen t/m 12 jaar mogen alleen op de tennisbaan onder toezicht van een trainer of volwassene die zich bij het bestuur heeft gemeld als toezichthouder (geen 1,5m afstand onderling, wel tot volwassene of trainer);
  4. Kinderen van 13 jaar t/m 18 jaar mogen met maximaal 4 spelers per baan, mits een volwassene aanwezig is die zich bij het bestuur heeft gemeld als toezichthouder (1,5m afstand in acht nemen).

Verder geldt dat:

  • Clubhuis en terras gesloten blijven inclusief toiletten;
  • Kinderen afgezet en opgehaald moeten worden bij de ingang van het park;
  • U niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de geplande tijd op het park aanwezig mag zijn en dat u het park direct verlaat na afloop van de speelbeurt.

Neem verder de algemene richtlijnen in acht. Klik hier voor een overzicht van de KNLTB richtlijnen voor tennis die vanaf 11 mei gelden.

Heeft u n.a.v. deze  e-mail vragen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. We hopen dat we deze stringente regels op korte termijn kunnen opheffen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van TC Berkenwoude