Maandag 8 maart a.s. Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden uit om op maandag 8 maart 2021 om 20.00 uur onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen via Teams. Aanmelden kan via een mail naar secretaris@tcberkenwoude.nl

De agenda, notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020 en de Jaarrekening 2020 kunt u vinden onder overige downloads. Klik hier

Tot maandag 8 maart 2021!