AED

Sinds kort is er een AED aanwezig tegen buitenmuur van de kantine van FC Perkouw. Deze AED hangt buiten het hek en is in geval van calamiteiten goed bereikbaar. Deze AED is door FC Perkouw en de TC Berkenwoude gezamenlijk aangeschaft.