Bardienst instructie

Bardienst

Wij hebben weer ons best gedaan om de bardiensten zo goed mogelijk te verdelen. In het barrooster is ook de activiteit van die dag vermeld. Voor een volledig overzicht van de te organiseren activiteiten verwijzen wij u naar de activiteitenkalender die te vinden is op www.tcberkenwoude.nl.

Van alle leden van TC Berkenwoude die op 1 januari 2019 17 jaar of ouder zijn, verwachten wij dat men maximaal 2 bardiensten per seizoen te vervult. De sleutel van het clubhuis kunt ophalen in het kluisje bij Agnes Koert (Kerkweg 60). Dit kluisje is te openen met een vier-cijferige code, die u voorafgaand aan uw bardienst per e-mail ontvangt. Na de bardienst kan de sleutel hier ook weer teruggehangen worden.

Wat wordt van u verwacht tijdens uw bardienst

Allereerst willen u bedanken dat u tijd wilt steken in het draaien van bardiensten voor onze club. Door uw inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje!

Tijdens uw bardienst bent u de gastheer -vrouw van het clubhuis en het park. U verzorgt de consumpties voor de bezoekers van het clubhuis en ziet er op toe dat het door het bestuur opgestelde parkreglement wordt nageleefd. De taken die vallen onder de bardienst, zoals het opmaken van de kas staan in het kort beschreven in het ‘Bardienstboek’ dat te vinden is achter de bar.

Het komt soms voor dat er niet veel bezoekers zijn. Schroom dan niet om wat opruimwerk op het park of in het clubhuis uit te voeren. Denk hierbij aan het vegen van het terras en het legen van de prullenbakken indien dat nodig is.

Zorg voor de juiste hygiëne. Belangrijk is dat na verschillende handelingen (opruimen/toiletbezoek) er schoon wordt gewerkt. Het wassen van handen is een must alvorens u met voedsel en drank in de weer gaat. Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) DIENT U TE VOLGEN! Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om u te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan, is er website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden. De teksten en filmpjes op deze website stellen u in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in het clubhuis. We vragen slechts ongeveer 20 minuten van uw tijd, eenmaal gehaald hoeft u dit niet meer te doen (het mag natuurlijk wel)! De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple choice. Wanneer u 16 vragen of meer goed beantwoord heeft u de test succesvol afgerond.

Wat u dient te weten over de instructie, is te volgen via de volgende link: www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2837. De online test is via de volgende link te maken: www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751.

Als u uw gegevens invult, graag het e-mailadres bestuur@tcberkenwoude. nl invullen voor een kopie van uw certificaat! NB: Als u een vraag fout beantwoordt, volgt een uitleg en mag de vraag opnieuw beantwoord worden!

Het ruilen van een bardienst

Het door Jolanda Trouwborst vastgestelde barschema is leidend. Als u op de aangewezen datum niet kunt, verzoeken wij u dit bij voorkeur zelf op te lossen. U kunt dan met een ander lid uw dienst ruilen. Verleg het probleem niet naar het bestuur. De ruilactie moet je wel melden bij Jolanda Trouwborst (tzorko@hotmail.com of T 0182-362971)!
Niet leden mogen geen bardienst vervullen, tenzij deze door het bestuur worden aangewezen. Bij constatering van een overtreding wordt er alsnog een bardienst voor de veroorzaker/overtreder ingedeeld. Indien ruilen echt niet lukt, dan kunt u (maar alleen in uiterste noodzaak) contact opnemen met het weekhoofd.

De bardiensten starten om en eindigen op de volgende tijden:

Donderdag 19:00 tot 23:00 uur

Tijdens activiteiten

Zorg er voor dat u tijdig aanwezig bent zodat leden voor aanvang van wedstrijden nog een consumptie kunnen nuttigen.

Verzuim invulling bardienst

Indien u de bardienst niet wenst te vervullen, kunt u deze afkopen voor € 25,- per keer. Dit bedrag wordt conform reglementen ook in rekening gebracht als u niet op komt dagen als u een bardienst dient te vervullen!

Betaling barrekening

We verzoeken u zoveel als mogelijk contant te betalen en uw rekening in het barboekje niet te hoog te laten oplopen. Indien per 31 december van het jaar er nog een bedrag open staat, wordt dit openstaande bedrag vermeerderd met administratiekosten (2019: €5,00) en met de contributie van het volgende tennisjaar aan u gefactureerd.

Sleutelbeleid bardiensten

Ook dit seizoen doen we een beroep op de leden voor het draaien van bardiensten. De indeling treft u aan in het bardienstboekje (zie downloads). De coördinatie van de bardiensten is dit seizoen in handen van Jolanda Trouwborst. U kunt dus bij haar terecht voor al uw vragen over de indeling van de bardiensten. Het ophalen van de sleutel is vanaf dit seizoen evenwel anders geregeld dan voorheen.
De sleutel van het clubhuis kunt u voortaan bij Agnes Koert afhalen (Kerkweg 60). Naast de voordeur (links) hangt een sleutelkluisje. Dit kluisje is te openen met een vier-cijferige code, die u voorafgaand aan uw bardienst per e-mail ontvangt. Na de bardienst kan de sleutel hier ook weer teruggehangen worden.
Natuurlijk is het altijd afwachten hoe een nieuw systeem werkt, maar we denken hiermee een flexibel en eenvoudig systeem te hebben gevonden om de sleutel beschikbaar te maken voor de bardienst. Mochten er toch onduidelijkheden of vragen zijn (geen code ontvangen, sleutel onverwacht een keer nodig), dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Jolanda Trouwborst en/of Agnes Koert.
Met sportieve groet,
Jolanda Trouwborst (tzorko@hotmail.com T 0182-36 29 71)
Agnes Koert (agneskoert@gmail.com T 06 41 84 24 54).