Maandag 6 maart a.s. Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden uit om op maandag 6 maart 2023 om 20.00 uur onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen via Teams. Aanmelden kan via een mail naar secretaris@tcberkenwoude.nl

De agenda, notulen van de Algemene Ledenvergadering 2022 en de Jaarrekening 2022 kunt u vinden onder overige downloads.

Tot maandag 6 maart 2023!