Maandag 7 maart a.s. Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden uit om op maandag 7 maart 2022 om 20.00 uur onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen via Teams. Aanmelden kan via een mail naar secretaris@tcberkenwoude.nl

De agenda, notulen van de Algemene Ledenvergadering 2021 en de Jaarrekening 2021 kunt u vinden onder overige downloads.

Tot maandag 7 maart 2022!