ALV 4 maart 2024

Op maandag 4 maart 2024 as is onze jaarlijkse ledenvergadering.

Bekijk: De agenda, notulen en jaarrekening.