Baanregelement

De tennisbanen dienen betreden te worden via de hiervoor bestemde toegangshekken per baan.

Men mag slechts spelen in tenniskleding en op tennisschoenen.

De tennisbanen mogen alleen betreden worden door deelnemers aan het tennisspel, maximaal 2 spelers bij een single spel en maximaal 4 spelers bij een dubbelspel.

Het is ten strengste verboden te roken op de banen en in het clubhuis.

Het is verboden glas- en serviesgoed mee te nemen op de banen. Help a.u.b. mee aan het schoonhouden can ons park door glas- en serviesgoed en lege flesjes terug te brengen naar de bar en vergeet niet uw afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Men dient zelf zijn/haar kopjes, glazen en flessen van het (tennis) terras op te ruimen.

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van de leden en/of bezoekers. Schade toegebracht aan bezittingen van de vereniging kan geheel of gedeeltelijk verhaald worden op de veroorzaker hiervan.

Tijdens het spel mogen geen anderen (zowel leden als niet-leden) zich storend bezig houden op of bij de tennisbanen.

Herhaald wangedrag kan leiden tot het intrekken van uw lidmaatschap.

Er mogen geen tennislessen gegeven worden, anders dan door de tennisschool/trainer die een contract heeft met de vereniging, door het bestuur aangewezen personen, of ouders/ verzorgers of leden die les geven aan leden.

Bij toernooien, clubkampioenschappen e.d. kan er worden afgeweken van het baanschema. De betreffende commissie zal dit tijdig vermelden op de website of de evenementen-kalender of op het publicatiebord in het clubhuis.

Tijdens de toernooien kan er op de gereserveerde banen voor de toernooien niet vrij gespeeld worden. Lees hiervoor regelmatig de aankondigingen.

Indien door grote drukte, training of toernooien weinig banen beschikbaar zijn voor vrij spelen, dient men tot dubbelspel over te gaan.

Eventueel geconstateerde onregelmatigheden dienen aan het bestuur gemeld te worden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Baangebruik bij winterse omstandigheden: Toestemming om te spelen wordt gegeven door de parkcommissie.

Zodra de netten slaphangen en of de hekken naar de banen op slot zitten. Mogen de banen niet gebruikt worden

Na (nacht)vorst is bespelen niet mogelijk. Lijnen vriezen omhoog en toplaag gaat los.

Gedurende de dooiperiode is bespelen VERBODEN zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen (totale constructie).

Is de toplaag zacht dan is de vorst uit de onderlaag nog niet verdwenen. Voelt de gravel droog en vast aan. Dan voor het spelen de banen volledig rollen daarna slepen alvorens men mag gaan spelen. Bij het ontstaan van gaten of grote oneffen heden het spel staken.