Update Tennis en coronavirus

Update Tennis en coronavirus – verdere versoepeling per 11 mei

Beste leden,

Inmiddels zijn we weer een stap verder. De maatregelen in verband met het Coronavirus zijn weer iets versoepeld. Die versoepeling gaat voor onze vereniging in per 13 mei. Dit betekent voor onze vereniging het volgende:

Er kan vanaf 13 mei weer vrij getennist worden op ons park! Wel moeten we ons houden aan de volgende voorwaarden:

 1. Iedereen moet zich per e-mail zich aanmelden bij het bestuur (bestuur@tcberkenwoude.nl) onder vermelding van: naam + naam medespeler + datum + tijdstip. U krijgt dan zo snel mogelijk een bevestiging of het tijdstip beschikbaar is en op welke baan u kunt spelen (1,5m afstand in acht nemen);
 2. Volwassenen (vanaf 19 jaar) mogen met maximaal 2 personen per baan (1,5m afstand in acht nemen) of met 4 personen per baan uit hetzelfde gezin;
 3. Kinderen t/m 12 jaar mogen alleen op de tennisbaan onder toezicht van een trainer of volwassene die zich bij het bestuur heeft gemeld als toezichthouder (geen 1,5m afstand onderling, wel tot volwassene of trainer);
 4. Kinderen van 13 jaar t/m 18 jaar mogen met maximaal 4 spelers per baan, mits een volwassene aanwezig is die zich bij het bestuur heeft gemeld als toezichthouder (1,5m afstand in acht nemen).

Verder geldt dat:

 • Clubhuis en terras gesloten blijven inclusief toiletten;
 • Kinderen afgezet en opgehaald moeten worden bij de ingang van het park;
 • U niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de geplande tijd op het park aanwezig mag zijn en dat u het park direct verlaat na afloop van de speelbeurt.

Neem verder de algemene richtlijnen in acht. Klik hier voor een overzicht van de KNLTB richtlijnen voor tennis die vanaf 11 mei gelden.

Heeft u n.a.v. deze  e-mail vragen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. We hopen dat we deze stringente regels op korte termijn kunnen opheffen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van TC Berkenwoude

Zaterdag 7 maart a.s. klusochtend

Uiterlijk 1 april moeten de banen weer bespeelbaar zijn. Dit jaar hebben we het ons wat makkelijker gemaakt en hebben we besloten dat we alleen het snoeiwerk voor onze rekening nemen. Het speelklaar maken van de tennisbanen hebben we dit jaar uitbesteed. Het snoeiwerk aan de knotwilgen is door een aantal vrijwilligers ook al gedaan. Nu moet alleen de haag om het park en het onkruid op en rond de banen nog gebeuren. De tuinman komt ons helpen met snoeien.

Heb je tijd en (een heel klein beetje) zin, kom dan zaterdag 7 maart even helpen. We starten vroeg om 08:00 uur met koffie en met voldoende hulp zijn we om 12.00 weer klaar. Uiteraard mag je best wat later komen en eerder weggaan. Alle hulp is welkom. Heb je een eigen kruiwagen en handschoenen, neem die dan mee.

Wij zorgen voor koffie en koek.

Tot zaterdag 7 maart.

Maandag 9 maart a.s. Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden uit om op maandag 9 maart 2020 om 20.00 uur onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Vanaf 19:45 staat de koffie klaar.

De agenda, notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 en de Jaarrekening 2019 kunt u vinden onder overige downloads. Klik hier

Tot maandag 9 maart 2020!

Vrijwilligersavond 31 januari 2020

Er is afgelopen jaar veel werk verzet. Naast de jaarlijks terugkomende werkzaamheden aan de banen, de tuin en schoonmaakwerkzaamheden is er ook veel tijd en energie gaan zitten in het restylen van interieur. Het resultaat mag er zijn. We krijgen veel complimenten over de nieuwe ‘look’ van ons clubhuis. Het gehele sportcomplex ziet er tip-top uit, dank aan jullie allen!

Wij verwelkomen jullie graag in ons clubhuis op vrijdagavond 31 januari. Begin van de avond genieten we gezamenlijk van een feestelijk buffet. Later spelen we in teams een pubquiz. Een pubquiz waar veel weetjes van afgelopen jaar voorbij komen en garant staat voor een gezellige, soms hilarische avond.

 • Hoe hoog is de Martini toren?
 • Hoeveel cm is een inch?
 • Wanneer is de afsluitdijk geopend?
 • Wat is de hoofdstad van Kenia?

Ben jij diegene die altijd alles weet als er een quiz op tv is? Ben jij diegene die op verjaardagen altijd met alle weetjes komt? Of ben jij iemand die gewoon zin heeft in een hele gezellige avond? Dan is deze pubquiz avond de perfecte avond voor jou!

Datum: Vrijdagavond 31 januari 2020

Aanvang:        18.00 uur

Wat:                Buffet en pubquiz

Kosten:           Gratis

Inschrijven:     uiterlijk 22/1 , mail naar: tzorko@hotmail.com

Tot dan!

Bestuur TC Op Dreef