Slotavond – Bierproeverij

Afgelopen donderdagavond was slotavond van de donderdagavond-racketavond. Vanwege de weersomstandigheden werd er gelijk begonnen met de bierproeverij. Als winnaar kwam, niet verrassend, de oude vertrouwde Leffe uit de bus. Hertog Jan als goede tweede.

Start donderdagavond competitie

Beste leden, tennisliefhebbers van TC Berkenwoude,

Op donderdagavond 7 april gaan we weer van start met de sportiefste, leukste en gezelligste avond van de week. Hierbij is winnen minder belangrijk dan tennissen. (geldt niet voor iedereen).

De eerste avond, 7 april, houden we zoals gebruikelijk als openingsavond. Graag maken we dan ook kennis met onze nieuwe leden.

Dan mag iedereen aan komen aanwaaien en meedoen. Indeling maken we ter plekke . Alleen gezellig koffie,thee en een drankje drinken kan natuurlijk ook.
Het bestuur zorgt voor iets lekkers.
Maar vanaf donderdag 14 april wordt het menens voor iedereen die zich bij mij tijdig heeft aangemeld

We zien graag jullie aanmeldingen uiterlijk  11 april tegemoet op: vanembdenhenk@gmail.com

Geef hierbij aan welke speeltijd(en) je voorkeur heeft en als je dat al weet, wanneer je niet kan (bijv. vakantie).

De spelregels zijn:
1. Na aanmelding ga ik er van uit dat je iedere donderdagavond aanwezig bent.
2. Indien je verhinderd bent dan graag melden per e-mail of per telefoon, maar wel uiterlijk dinsdag.
3. Ik verstuur iedere woensdagavond het schema met de indelingen.
4. Als je zonder berichtgeving niet komt opdagen of te laat komt, dan benadeel je je medespelers. Dit kan je alleen maar goed maken door een rondje te geven. Dit geldt uiteraard niet bij een onverwachte overmacht. 
Laten we met z’n allen proberen hier sportief mee om te gaan.

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet.

Speeltijden:
19.30 tot 20.15
20.15 tot 21.00
21.00 tot 21.45
21.45 tot 22.30

Vanaf 22.30 de derde helft.

We streven naar zoveel mogelijk wisselende teams om iedereen gelijke kansen te geven.

Het gemiddelde van al je gespeelde games (over minimaal 10 donderdagen) is je eindscore.
Voorbeeld: je eerste partij eindigt met 8-3, je tweede met 2-6 en je derde met 5-5. Dan is de gemiddelde score van jou en je partner : (8+2+5) : 3 = 5
De winnaars ( 1, 2 en 3) van speelsterkte 7,8  en 9 en die van speelsterkte 5 en 6 ontvangen op de slotavond een leuke attentie.

Met sportieve groet  


Henk van Embden
Donderdagavond/-Sponsorcommissie Tennisvereniging Berkenwoude

Zaterdag 19 maart a.s. klusochtend

Uiterlijk 1 april moeten de banen weer bespeelbaar zijn. Dit jaar hebben we het ons wat makkelijker gemaakt en hebben we besloten dat we alleen het snoeiwerk voor onze rekening nemen. Het speelklaar maken van de tennisbanen hebben we dit jaar uitbesteed. Het snoeiwerk aan de knotwilgen is door een aantal vrijwilligers ook al gedaan. Nu moet alleen de haag om het park en het onkruid op en rond de banen nog gebeuren. De tuinman komt ons helpen met snoeien.

Heb je tijd en (een heel klein beetje) zin, kom dan zaterdag 19 maart even helpen. We starten vroeg om 08:00 uur met koffie en met voldoende hulp zijn we om 12.00 weer klaar. Uiteraard mag je best wat later komen en eerder weggaan. Alle hulp is welkom. Heb je een eigen kruiwagen en handschoenen, neem die dan mee.

Wij zorgen voor koffie en koek.

Tot zaterdag 19 maart.

AED

Sinds kort is er een AED aanwezig tegen buitenmuur van de kantine van FC Perkouw. Deze AED hangt buiten het hek en is in geval van calamiteiten goed bereikbaar. Deze AED is door FC Perkouw en de TC Berkenwoude gezamenlijk aangeschaft.

Banen, clubhuis en terras open!

Beste leden,

Vrij tennissen is gelukkig al even toegestaan en de recente versoepelingen maken steeds meer mogelijk. Zo mogen vanaf 26 juni het clubhuis én terras open zonder beperkingen (alleen de 1,5 meter regel geldt nog).

Opening donderdag 10 juni

En dat biedt natuurlijk mogelijkheden. Op donderdag 10 juni a.s. (tijdens de donderdagavond competitie) zullen wij (de bestuursleden) de eerste bardienst draaien. We kijken dan niet alleen of alle door ons genomen maatregelen afdoende zijn, we zorgen ook voor een feestelijk tintje aan deze éérste, (enigszins) normale donderdagse tennisavond. En natuurlijk zijn niet alleen de deelnemers aan de donderdagavond competitie hierbij welkom, maar zien we dan graag iedereen die even een proost wil uitbrengen op deze start.

Hervatting bardiensten

Vervolgens beginnen de bardiensten weer conform rooster (zie bijlage). Dat betekent dat op de donderdagavonden weer bardiensten worden gedraaid én tijdens het KIA-Open (begin september).

Bezetting van de bar is van 19:00 uur t/m 22:00 uur. Het sleutelbeleid is gelijk gebleven. De sleutel kunt u ophalen op Kerkweg 60 (Agnes en Eric). Naast de voordeur hangt een sleutelkluisje, die is te openen met een code die t.b.v. de bardienst per e-mail zal worden toegestuurd. Na de bardienst kan de sleutel hier ook weer worden teruggehangen. 

Tijdens uw bardienst bent u gastheer/-vrouw van het clubhuis en het park. U verzorgt de consumpties voor de bezoekers en ziet erop toe dat het, door het bestuur opgestelde park-reglement, wordt nageleefd. In verband met de situatie rondom Corona zijn een aantal extra hygiëne maatregelen genomen, denk hierbij aan extra schoonmaken met desinfecterende spray (tafels, stoelen) en het schoonmaken van de toiletten aan het einde van de avond. Het volledige protocol is aanwezig in het clubhuis.

Overigens begrijpen we dat voor sommige leden de bardienst misschien onverwacht snel komt en de agenda’s al vol staan. Als u op de aangewezen datum niet kunt, verzoeken wij u dit bij voorkeur zelf op te lossen (ruilen met een andere dienst). Dit kan worden gemeld bij Jolanda Trouwborst (tzorko@hotmail.com). In periode 8 t/m 31 juli kunnen bargerelateerde mededelingen worden gemeld bij Agnes Koert (Agneskoert@gmail.com). Het bardienstrooster voor dit seizoen vindt u op deze website onder Downloads\overige downloads.

Mochten er bovendien leden zijn die in verband met Corona het draaien van bardienst (nog) niet zien zitten, dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem. Meld het dan bij ons, dan zoeken wij naar een oplossing.

Alvast bedankt voor al jullie medewerking. Wij kijken naar jullie uit!

Hartelijke groet,

Namens het hele bestuurAgnes Koert

Maandag 8 maart a.s. Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden uit om op maandag 8 maart 2021 om 20.00 uur onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen via Teams. Aanmelden kan via een mail naar secretaris@tcberkenwoude.nl

De agenda, notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020 en de Jaarrekening 2020 kunt u vinden onder overige downloads. Klik hier

Tot maandag 8 maart 2021!

Update Tennis en coronavirus

Update Tennis en coronavirus

Beste leden,

Velen van jullie hebben de persconferentie gisteren waarschijnlijk gezien of in ieder geval de aangescherpte maatregelen gehoord.

Ook voor sport, en meer specifiek het tennis, gelden weer nieuwe regels.
Het clubhuis was al dicht, maar nu zijn alle amateursportwedstrijden geheel verboden. Dat betekent dat de lopende competities op vrijdagavond en zaterdag per direct zijn beëindigd. Douches én kleedkamers blijven ook gesloten.

Het blijft evenwel mogelijk om vrij te tennissen én te trainen, waarbij de maximale groepsgrootte 4 personen is voor volwassenen vanaf 18 jaar (excl. trainer trouwens). Publiek is nog altijd niet toegestaan. Dat betekent ook dat ná het tennissen het park direct dient te worden verlaten.

Voor volwassenen geldt dat ook tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Er was bij ons (en er is bij de leden, zo merk ik aan de e-mailtjes die inmiddels binnenkomen) vandaag nog enige onduidelijkheid over de vraag of alleen een single mag worden gespeeld of dat er toch ook mag worden gedubbeld. Premier Rutte noemde het dubbelen met tennis tijdens de persconferentie expliciet als voorbeeld van een situatie waarin 1,5 meter afstand houden niet zou lukken. De KNLTB gaf gisteren al aan daar haar vraagtekens bij te zetten en vandaag is daar meer duidelijkheid over gekomen: dubbelen mag. In de woorden van de KNLTB:

“Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.”

Wij hadden hierdoor de hoop dat de donderdagavonden ook konden blijven doorgaan. Helaas heeft de KNLTB als richtlijn gegeven dat ook interne, georganiseerde wedstrijden niet zijn toegestaan. Voor de donderdagavondcompetitie is het seizoen dus helaas over. Alleen losse, onderlinge partijtjes mogen, waarbij het park direct na het tennissen weer moet worden verlaten. Een baan reserveren behoeft niet, omdat de banen op ons park eigenlijk nooit tegelijkertijd bezet zijn en de kans dat je voor niets naar het park komt (en op een baan zou moeten wachten) nagenoeg nihil is.

Nadere informatie over de regels die de KNLTB heeft opgesteld, voor de belangstellenden, is hier te vinden:https://www.knltb.nl/nieuws/2020/10/corona-update-competities-stopgezet-vrij-spelen-en-training-blijft-mogelijk/

Het tennisseizoen loopt natuurlijk door het weer wel langzaam op z’n einde, maar de banen blijven voorlopig nog gewoon open om iedereen – juist nu veel andere activiteiten niet meer kunnen – de gelegenheid te geven om vrij te kunnen tennissen. Zodra het weer (vrieskou) zodanig is dat de banen dicht moeten, laten we dat vanzelfsprekend weten.

Het is een rare periode, maar we zullen het hiermee moeten doen. Laten we hier zorgvuldig mee omgaan en er het beste van maken, in het belang van onszelf en iedereen om ons heen.

Hartelijke groet,

namens het hele bestuur,

Agnes Koert

Voorzitter TC Berkenwoude.